წლიური ანგარიშები

2016 წლის ანგარიში
ფაილის გადმოწერა: 2016.pdf
ფაილის ნახვა: 2016.pdf


2017 წლის ანგარიში
ფაილის გადმოწერა: 2017.pdf
ფაილის ნახვა: 2017.pdf