აქტივობები


საკონსულტაციო შეხვედრა ქუთაისში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მოქმედი...


საინფორმაციო შეხვედრები ახალგაზრდებთან ქუთაისში...

ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგროვებენ სოციალურ კაპიტალს!  ნოემბრის თვეში ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისის მე-15 საჯარო...


საინფორმაციო შეხვედრები ჭიათურის, ხარაგაულის,თერჯოლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ჭიათურის, ხარაგაულის,თერჯოლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისათვის გამართა საინფორმაციო...


საინფორმაციო შეხვედრები ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ,ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გამართა...


საკონსულტაციო შეხვედრები ხარაგაულის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში,ხარაგაულისა და თერჯოლის...


საკონსულტაციო შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო...


ტრენინგი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...


ტრენინგები ვანისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ვანისა და სამტრედიის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ქუთაისში...

ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგროვებენ სოციალურ კაპიტალს!  ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისის ამერიკულ კუთხეში...


ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგროვებენ სოციალურ კაპიტალს...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა. ...