აქტივობები


საკონსულტაციო შეხვედრა ონის მუნიციპალიტეტში....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ ვანის მუნიციპალიტეტში არსებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის...


საკონსულტაციო შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არსებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის...


ტრენინგი ეფექტური მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმების შესახებ....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტის, "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა", ფარგლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში...


საინფორმაციო შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან პასუხისმგებელ ოფიციალურ პირებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის...


ადგილობრივი დიალოგი...

(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ (LDA Georgia) ორგანიზება გაუწია შეხვედრას სახელწოდებით - დიალოგი ადგილობრივი ხელისუფლებასა და...


საინფორმაციო შეხვედრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ ოფიციალურ პირებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის...


საკონსულტაციო შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული სამოქალაქო საზოგადოების და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის...


საინფორმაციო შეხვედრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელ ოფიციალურ პირებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის...


საკონსულტაციო შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული სამოქალაქო საზოგადოების და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის...


ჰაბის მომსახურების სფეროები...

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ (CSSIGE)  ხორციელდება...