აქტივობები


ტრენინგი საბუღალტრო აღრიცხვის შესახებ....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, გაითვალისწინა ბენეფიციარების სურვილი და გამართა, ახლადშექმნილი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტის, "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა", ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ხონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტის, "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა", ფარგლებში, ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები...


საკონსულტაციო შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ (LDA Georgia) პროექტის, "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის", ფარგლებში, ხონის...


საკონსულტაციო შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ (LDA Georgia) პროექტის, "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის", ფარგლებში, 10 თებერვალს,...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ქუთაისში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისში მოქმედი მე-15 და მე-5 საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის, "დროის ბანკის" შესახებ საინფორმაციო...


მოხალისეობის ეროვნული ფორუმი - „შენთვის, ჩემთვის, ცვლილებებისთვის - მოხალისეობის დროა“...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო დაესწრო, 17 იანვარს, თბილისში გამართულ მოხალისეობის ეროვნულ ფორუმს _ „შენთვის, ჩემთვის, ცვლილებებისთვის -...


საინფორმაციო შეხვედრები ახალგაზრდებთან ქუთაისში...

ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგრძელებენ თავიანთი სოციალური კაპიტალის დაგროვებას! ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ორგანიზაციის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები...


ტრენინგი ეფექტური მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმების შესახებ - ტყიბული...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული...