რეგიონული ჰაბისაინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქოსაზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვისსაინფორმაციო შეხვედრა გამართა.

შეხვედრის მთავარი მიზანი ახალგაზრდებისთვის სამოქალაქო ჩართულობის მნიშვნელობისა და მოხალისეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება გახლდათ. მონაწილეები აგრეთვე გაეცნენ, მოხალისეობის ახალი პორტალის, "დროისბანკის" მუშაობის სპეციფიკას.


დროისბანკს“ საფუძველი გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩაეყარა და გავრცელებულია მთელს მსოფლიოში,თუმცა განსაკუთრებული წარმატებით ინგლისშისარგებლობს.დროისბანკიხელსუწყობსადამიანებს შორის უნარებისა და შესაძლებლობების გაცვლას; ეს არის ორმხრივი მოხალისეობის ფორმა,რომლის ქვაკუთხედი გაცემა და მიღებაა;დროისბანკიდროსიყენებს,როგორცსაზომს; მომსახურება,რომლისთვისაც არ გაქვს ფული,შესაძლოადროისკრედიტითანაზღაურდეს.

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), ტრენინგის და კონსულტაციის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) პარტნიორობით.