დასრულებული


ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ა(ა)იპ ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისათვის და ა(ა)იპ პედაგოგთა...


„ახალგაზრდების ცნობიერებისა და ჩართულობის გაზრდა ქალაქ ქუთაისში“...

2019 წლის თებერვალიდან, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, ორგანიზაციის ბაზაზე არსებული ახალგაზრდული კლუბის 12 წევრთან ერთად იწყებს ახალ...


იმერეთის მხარეში, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების თაობაზე, საზოგადოების ინფორმირებულობა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო ახორციელებს პროექტს "იმერეთის მხარეში, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის...


მოქალაქეთა ინიციატივა ანგარიშვალდებული თვითმმართელობისათვის...

2018 წლის ოქტომბრიდან, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო ახორციელებს პროექტს "მოქალაქეთა ინიციატივა ანგარიშვალდებული თვითმმართელობისათვის"....


სამეგრელო -ზემო სვანეთის მხარეში ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის შესახებ საზოგადოებაში ინფორმირებულობის გაზრდა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, 2018 წლის ოქტომბრიდან  ახორციელებს პროექტს "სამეგრელო-ზემო სვანეთში ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის...


საქართველოს ეროვნული პლატფორმის როლის გაძლიერება ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე-რეგიონალური წარმომადგენლები იმერეთის მხარეში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ეროვნული პლატფორმის რეგიონულ წარმომადგენლად მუშაობა 2016 წლიდან დაიწყო. აღნიშნული მანდატით ორგანიზაცია...


შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება...

ადგილობრივი დემოკრატის სააგენტო საქართველო ახორციელებს პროექტს „შეზღუდული შესაძლბელობის მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების...


,,ი მ ე რ ი -იმერეთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი ინიციატივა“...

2015-2016 წლებში, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერითა და იმერეთის სამხარეო...


„იმერეთის მხარეში ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის შესახებ საზოგადოებაში ინფორმირებულობის გაზრდა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, 2017 წლის ნოემბრის თვიდანდაიწყო პროექტის -...


გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში....

2015 წელს ორგანიზაცია „საბინაო მეურნეობის ინიციატივამ აღმოსავლეთ ევროპაში‟ (IWO) საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განახორციელა პროექტი: „გზად საბინაო...