დასრულებული


იმერეთის მხარეში, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების თაობაზე, საზოგადოების ინფორმირებულობა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო ახორციელებს პროექტს "იმერეთის მხარეში, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის...


,,ი მ ე რ ი -იმერეთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი ინიციატივა“...

2015-2016 წლებში, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერითა და იმერეთის სამხარეო...


„იმერეთის მხარეში ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის შესახებ საზოგადოებაში ინფორმირებულობის გაზრდა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, 2017 წლის ნოემბრის თვიდანდაიწყო პროექტის -...


გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში....

2015 წელს ორგანიზაცია „საბინაო მეურნეობის ინიციატივამ აღმოსავლეთ ევროპაში‟ (IWO) საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განახორციელა პროექტი: „გზად საბინაო...


მეტი ქალის ხმა ადგილობრივ თვითმმართელობაში...

2017 წელს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ განახორციელა პროექტი "მეტი ქალის ხმა ადგილობრივ თვითმმართველობაში".პროექტის მიზანი გახლდათ...


მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, მათი საარსებო წყაროების თანადაფინანსებისა და სოციალური გააქტიურების ხელშეწყობის გზით...

2017 წელს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ განახორციელა პროექტი "მოწყვლად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება...


იცოდე მეტი მდგრადი საარსებო წყაროებისა და მუნიციპალური სერვისების შესახებ...

2017-2018 წელს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ განახორციელა პროექტი „იცოდე მეტი მდგრადი საარსებო წყაროებისა და მუნიციპალური სერვისების...


ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი...

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი შემუშავდა პროექტის „ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის -მუნიციპალიტეტებში გამჭვირვალობისა და...


ახალგაზრდები ევროპისათვის...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ 2016 წელს, მის სტრატეგიულ პარტნიორებთან ALDA, ქუთაისის მერია და სტრასბურგის მერიასთან ერთად განახორციელა...


იცოდე მეტი არჩევნების შესახებ...

ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით...