მიმდინარე


„ახალგაზრდების ცნობიერებისა და ჩართულობის გაზრდა ქალაქ ქუთაისში“...

2019 წლის თებერვალიდან, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, ორგანიზაციის ბაზაზე არსებული ახალგაზრდული კლუბის 12 წევრთან ერთად იწყებს ახალ...


მოქალაქეთა ინიციატივა ანგარიშვალდებული თვითმმართელობისათვის...

2018 წლის ოქტომბრიდან, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო ახორციელებს პროექტს "მოქალაქეთა ინიციატივა ანგარიშვალდებული თვითმმართელობისათვის"....


სამეგრელო -ზემო სვანეთის მხარეში ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის შესახებ საზოგადოებაში ინფორმირებულობის გაზრდა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, 2018 წლის ოქტომბრიდან  ახორციელებს პროექტს "სამეგრელო-ზემო სვანეთში ევროკავშირთან ასოცირების პროცესის...


საქართველოს ეროვნული პლატფორმის როლის გაძლიერება ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე-რეგიონალური წარმომადგენლები იმერეთის მხარეში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ეროვნული პლატფორმის რეგიონულ წარმომადგენლად მუშაობა 2016 წლიდან დაიწყო. აღნიშნული მანდატით ორგანიზაცია...


სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა - იმერეთის რეგიონული ჰაბი...

2017 წელს ადგილობრივი დემოკრატის სააგენტო საქართველო გახდა HUB ორგანიზაცია იმერეთის მხარეში, რომლის ძირითადი ვალდებულებები იქნება შემდეგი:  იმერეთის...


შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება...

ადგილობრივი დემოკრატის სააგენტო საქართველო ახორციელებს პროექტს „შეზღუდული შესაძლბელობის მქონე პირთა პოლიტიკური და საარჩევნო შესაძლებლობების...