მიმდინარე


,,არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო-სვანეთის რეგიონში “...

ა(ა)იპადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, ახორციელებს პროექტს ,,არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების...


JOURNEY - ერთობლივი ორგანიზაცია ახალგაზრდების სამეწარმეო სოფლის ქსელების გაერთიანებისთვის...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, თავის პარტნიორებთან ერთად: ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქ. ვინიცის რეგიონალური განვითარების...


საქართველოს ეროვნული პლატფორმის როლის გაძლიერება ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე-რეგიონალური წარმომადგენლები იმერეთის მხარეში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ეროვნული პლატფორმის რეგიონულ წარმომადგენლად მუშაობა 2016 წლიდან დაიწყო. აღნიშნული მანდატით ორგანიზაცია...


სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა - იმერეთის რეგიონული ჰაბი...

2017 წელს ადგილობრივი დემოკრატის სააგენტო საქართველო გახდა HUB ორგანიზაცია იმერეთის მხარეში, რომლის ძირითადი ვალდებულებები იქნება შემდეგი:  იმერეთის...