მიმდინარე


JOURNEY - ერთობლივი ორგანიზაცია ახალგაზრდების სამეწარმეო სოფლის ქსელების გაერთიანებისთვის...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, თავის პარტნიორებთან ერთად: ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქ. ვინიცის რეგიონალური განვითარების...


ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ა(ა)იპ ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისათვის და ა(ა)იპ პედაგოგთა...


საქართველოს ეროვნული პლატფორმის როლის გაძლიერება ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე-რეგიონალური წარმომადგენლები იმერეთის მხარეში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ეროვნული პლატფორმის რეგიონულ წარმომადგენლად მუშაობა 2016 წლიდან დაიწყო. აღნიშნული მანდატით ორგანიზაცია...


სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა - იმერეთის რეგიონული ჰაბი...

2017 წელს ადგილობრივი დემოკრატის სააგენტო საქართველო გახდა HUB ორგანიზაცია იმერეთის მხარეში, რომლის ძირითადი ვალდებულებები იქნება შემდეგი:  იმერეთის...