ახალი ამბები


საინფორმაციო შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის...


შეხვედრა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...


შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტ „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში...


შეხვედრა ზესზტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტ „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის...


საკონსულტაციო შეხვედრა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში არსებული...


საკონსულტაციო შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული...


თემატური ვორქშოპები ახალგაზრდული პროექტის ფარგლებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, განახორციელა პროექტი „ახალგაზრდების საჭიროებების შეფასება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“. აღნიშნული...


გაიცანით ჩვენი საზაფხულო სკოლის მონაწილეები (ვიდეო)...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველმ, პროექტ «ახალგაზრდების საჭიროებების შეფასება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში» ფარგლებში, დაასრულა...