ახალი ამბები


საინფორმაციო შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გამართა საინფორმაციო...


DCFTA საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ნოემბრის თვეში, ქუთაისის მედია სკოლისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალში არსებული...


დისკუსია ადგილობრივი საჭიროებების განსახილველად...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის გამართა დისკუსია...


საინფორმაციო შეხვედრები ახალგაზრდებთან ქუთაისში...

ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგროვებენ სოციალურ კაპიტალს!  ნოემბრის თვეში ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისის მე-15 საჯარო...


მოქალაქეთა ფორუმი 2018...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში გამართა მოქალაქეთა ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის...


საინფორმაციო შეხვედრები ჭიათურის, ხარაგაულის,თერჯოლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ჭიათურის, ხარაგაულის,თერჯოლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისათვის გამართა საინფორმაციო...


საინფორმაციო შეხვედრები ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ,ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გამართა...


საკონსულტაციო შეხვედრები ხარაგაულის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში,ხარაგაულისა და თერჯოლის...


საკონსულტაციო შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო...


საინფორმაციო შეხვედრა აბაშის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, აბაშის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებისათვის, გამართა საინფორმაციო...