ახალი ამბები


ჩვენი ESC მოხალისეები შთაბეჭდილებებს საფრანგეთიდან გვიზიარებენ...

ჩვენს მიერ, პროექტ ევროპის სოლიდარობის კორპუსის ფარგლებში, საფრანგეთში გაგზავნილი მოხალისეები - გიორგი ბურჯალიანი და მარიტა ლაღიძე საკუთარ...


ახალგაზრდული კლუბის განახლებული შემადგენლობის პირველი შეხვედრა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს, ახალგაზრდულმა კლუბმა საქმიანობა ახალ წევრებთან ერთად განაახლა! საკოორდინაციო შეხვედრაზე, ორგანიზაციის...


სამუშაო ტიპის შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური კომისიის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის’’ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


სამუშაო ტიპის შეხვედრა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური კომისიის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის’’ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები...


ტრენინგი ეფექტური მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმების შესახებ - ტყიბული...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული...


სამუშაო ტიპის შეხვედრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი...

.ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალურიპოლიტიკისთვის’’ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


სამუშაო ტიპის შეხვედრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი...

.ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალურიპოლიტიკისთვის’’ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


მოსახლეობის ფორუმი 2019 - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში გამართა მოსახლეობის ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის...


მოსახლეობის ფორუმი 2019 - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში გამართა მოსახლეობის ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის...