ახალი ამბები


შეხვედრა გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებთან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


შეხვედრა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის...


შეხვედრა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის...


საინფორმაციო შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის...


შეხვედრა საინიციატივო ჯგუფის წევრებთან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...


შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტ „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში...


შეხვედრა ზესზტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტ „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის...


საკონსულტაციო შეხვედრა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში არსებული...