ახალი ამბები


სამუშაო ტიპის შეხვედრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი...

.ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალურიპოლიტიკისთვის’’ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


სამუშაო ტიპის შეხვედრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი...

.ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალურიპოლიტიკისთვის’’ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


მოსახლეობის ფორუმი 2019 - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში გამართა მოსახლეობის ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის...


მოსახლეობის ფორუმი 2019 - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში გამართა მოსახლეობის ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის...


მოსახლეობის ფორუმი 2019 - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი...

2019 წლის 14 ნოემბერს, 14:00 საათზე ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში გამართავს...


მოსახლეობის ფორუმი 2019 - ბაღდათის მუნიციპალიტეტი...

2019 წლის 13 ნოემბერს, 12:00 საათზე ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში გამართავს...


სტრასბურგის კლუბის ევროპული სოლიდარობის ქსელის მე-16 საერთო კრება...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა, ნინო ხუხუამ 2019 წლის 5-8 ნოემბერს მონაწილეობა მიიღო ქ. სტრასბურგის კლუბის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ვანის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები...


ტრენინგი ეფექტური მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმების შესახებ - თერჯოლა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული...


შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - „ინკლუზიური დიალოგი-ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის“ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...