ახალი ამბები


DCFTA პროექტის პრეზენტაცია ქუთაისში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისში გამართა პრეზენტაცია პროექტ „იმერეთის მხარეში, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი...


ტრენინგები ვანისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ვანისა და სამტრედიის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ქუთაისში...

ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგროვებენ სოციალურ კაპიტალს!  ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისის ამერიკულ კუთხეში...


საინფორმაციო შეხვედრა საზ. და მედია ორგანიზაციებთან მესტიაში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, მესტიის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების...


საინფორმაციო შეხვედრები DCFTA-ს შესახებ ზესტაფონის,ვანის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ ზესტაფონის,ვანის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისთვის, გამართა საინფორმაციო შეხვედრა პროექტის...


საინფორმაციო შეხვედრა მესტიის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, მესტიის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის, გამართა საინფორმაციო შეხვედრა პროექტ...


ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგროვებენ სოციალურ კაპიტალს...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა....


საკონსულტაციო შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ხონის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო...


საკონსულტაციო შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო...


ვაგრძელებთ გასვლით საკონსულტაციო შეხვედრებს იმერეთის მხარის მუნიციპალიტეტებში!...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში,ბაღდათის მუნიციპალიტეტში...