ახალი ამბები


საინფორმაციო შეხვედრები ახალგაზრდებთან ქუთაისში...

ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგროვებენ სოციალურ კაპიტალს!  ნოემბრის თვეში ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისის მე-15 საჯარო...


მოქალაქეთა ფორუმი 2018...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში გამართა მოქალაქეთა ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის...


საინფორმაციო შეხვედრები ჭიათურის, ხარაგაულის,თერჯოლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ჭიათურის, ხარაგაულის,თერჯოლისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისათვის გამართა საინფორმაციო...


საინფორმაციო შეხვედრები ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ,ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გამართა...


საკონსულტაციო შეხვედრები ხარაგაულის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში,ხარაგაულისა და თერჯოლის...


საინფორმაციო შეხვედრა ხობის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ,ხობის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გამართა საინფორმაციო შეხვედრა...


საკონსულტაციო შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო...


საინფორმაციო შეხვედრა აბაშის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, აბაშის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებისათვის, გამართა საინფორმაციო...


საინფორმაციო შეხვედრა სენაკის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, სენაკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებისათვის, გამართა საინფორმაციო...


ტრენინგი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში...