ახალი ამბები


ვაგრძელებთ საკონსულტაციო შეხვედრებს...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში,ჭიათურისა და...


DCFTA საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან ქუთაისში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ნოემბრის თვეში, ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის გამართა საინფორმაციო...


მასშტაბური მოქალაქეთა ფორუმი ზესტაფონში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში გამართა მოქალაქეთა ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მუნიციპალიტეტის...


საინფორმაციო შეხვედრა მარტვილის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ,მარტვილის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებისთვის გამართა საინფორმაციო...


საინფორმაციო შეხვედრა ფოთის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ,ფოთის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გამართა საინფორმაციო შეხვედრა...


შეხვედრა ALDA-ს წევრ და წევრობის მსურველ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს ორგანიზებით, ევროპული ასოციაცია ადგილობრივი დემოკრატიისათვის (ALDA) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების...


ALDA -ს წარმომადგენლის, ალექსანდრუ კოიკას ვიზიტი ქუთაისში...

ALDA -ს წარმომადგენელი ალექსანდრუ კოიკა, LDA საქართველოს აღამასრულებელ დირექტორთან ერთად შეხვდა იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის...


საინფორმაციო შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გამართა საინფორმაციო...


DCFTA საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ნოემბრის თვეში, ქუთაისის მედია სკოლისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალში არსებული...


დისკუსია ადგილობრივი საჭიროებების განსახილველად...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ქუთაისში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის გამართა დისკუსია...