ახალი ამბებიALDA-ს გამგეობის სხდომა

ევროპულმა ასოციაციამ ადგილობრივი დემოკრატიისათვის (ALDA) გამგეობის სხდომა გამართა, რომლის წევრიც გახლავთ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ნინო ხუხუა. იგი გამგეობაში არჩეულია, როგორც ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების(LDA) წარმომადგენელი.