ახალი ამბები


”ჩაერთე ახლა! ინკლუზიური ახალგაზრდული მუშაობის განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ”...

ჩაერთე ახლა! ინკლუზიური ახალგაზრდული მუშაობის განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ევროპული კონსორციუმი...


საკონსულტაციო შეხვედრა ონის მუნიციპალიტეტში....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ ვანის მუნიციპალიტეტში არსებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის...


აგროტური ბაღდათში, სოფელ ფერსათში....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო აგრძელებს რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარეში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის აგროტურების ორგანიზებას....


საკონსულტაციო შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არსებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის...


ვიზიტი ონის მუნიციპალიტეტში....

მიმდინარე გრანტის „რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარის განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში ვიზიტი გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვაში...


ტრენინგი მეურენობის დაგეგმვა და მართვა...

ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო ახორციელებს გრანტს "რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარის განვითარების ინიციატივა", რომლის მიზანია...


ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო გრანტის, „რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარის განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში დაესწრო ამბროლაურის და...


ტრენინგი ეფექტური მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმების შესახებ....

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტის, "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა", ფარგლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში...


აგროტური იმერეთში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო აგრძელებს რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარეში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის აგროტურების ორგანიზებას....


საინფორმაციო შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან პასუხისმგებელ ოფიციალურ პირებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის...