ახალი ამბები


მოხალისეობის ეროვნული ფორუმი - „შენთვის, ჩემთვის, ცვლილებებისთვის - მოხალისეობის დროა“...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო დაესწრო, 17 იანვარს, თბილისში გამართულ მოხალისეობის ეროვნულ ფორუმს _ „შენთვის, ჩემთვის, ცვლილებებისთვის -...


მოხალისეობის ეროვნული ფორუმი - „შენთვის, ჩემთვის, ცვლილებებისთვის - მოხალისეობის დროა“...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო დაესწრო, 17 იანვარს, თბილისში გამართულ მოხალისეობის ეროვნულ ფორუმს _ „შენთვის, ჩემთვის, ცვლილებებისთვის -...


საინფორმაციო შეხვედრები ახალგაზრდებთან ქუთაისში...

ქუთაისში მცხოვრები ახალგაზრდები აგრძელებენ თავიანთი სოციალური კაპიტალის დაგროვებას! ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, ორგანიზაციის...


,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის’’ დასკვნითი კონფერენცია...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის’’ დასკვნითი კონფერენცია გამართა. ...


ჩვენი ESC მოხალისეები შთაბეჭდილებებს საფრანგეთიდან გვიზიარებენ...

ჩვენს მიერ, პროექტ ევროპის სოლიდარობის კორპუსის ფარგლებში, საფრანგეთში გაგზავნილი მოხალისეები - გიორგი ბურჯალიანი და მარიტა ლაღიძე საკუთარ...


ახალგაზრდული კლუბის განახლებული შემადგენლობის პირველი შეხვედრა...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს, ახალგაზრდულმა კლუბმა საქმიანობა ახალ წევრებთან ერთად განაახლა! საკოორდინაციო შეხვედრაზე, ორგანიზაციის...


სამუშაო ტიპის შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური კომისიის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის’’ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


სამუშაო ტიპის შეხვედრა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოციალური კომისიის წარმომადგენლებთან...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ, პროექტის - ,,ინკლუზიური დიალოგი ეფექტური სოციალური პოლიტიკისთვის’’ ფარგლებში, გამართა სამუშაო ტიპის...


საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები...


ტრენინგი ეფექტური მონიტორინგის განხორციელების მექანიზმების შესახებ - ტყიბული...

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული...