კალენდარი


პროექტის დასკვნითი კონფერენცია სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში

2019 წლის 16 აპრილს, 14:00 საათზე, ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, პროექტის...

სრულად

ტრენინგი - კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ა(ა)იპ ადგილობრივი...

სრულად

„მოქალაქეთა ინიციატივა ანგარიშვალდებული თვითმმართველობისათვის“ - პროექტის დასკვნითი კონფერენცია

2019 წლის 5 აპრილს, 13:00 საათზე, ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, პროექტის...

სრულად

ტრენერთა ტრენინგი

2019 წლის 4 აპრილს, პროექტის "„ახალგაზრდების ცნობიერებისა და ჩართულობის გაზრდა ქალაქ ქუთაისში"...

სრულად


საკონსულტაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან სამტრედიის მუნიციპალიტეტში

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, როგორც პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების...

სრულად

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ტრენინგი ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების...

სრულად

საკონსულტაციო შეხვედრები ხონისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, როგორც პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების...

სრულად

საკონსულტაციო შეხვედრა მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო პროექტ "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების...

სრულად

"რეგიონის განვითარება ნიშნავს..." ქუჩის კამპანია სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, პროექტის "სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში...

სრულად