კალენდარი


სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ფორუმი

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, 2019 წლის12 აპრილს, მართავს სამოქალაქო საზოგადოების...

სრულად

ტრენინგები ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 12-ვე ადმინისტრაციულ ერთეულში

2019 წლის აპრილის თვეში, პროექტის „ახალგაზრდების ცნობიერებისა და ჩართულობის გაზრდა ქალაქ ქუთაისში"...

სრულად

ტრენინგი - ფონდების მოძიება და ორგანიზაციული განვითარება

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ა(ა)იპ ადგილობრივი...

სრულად

ტრენინგი - ევროასოცირების ხელშეკრულება

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ა(ა)იპ ადგილობრივი...

სრულად

პროექტის დასკვნითი კონფერენცია სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში

2019 წლის 16 აპრილს, 14:00 საათზე, ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, პროექტის...

სრულად

ტრენინგი - კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში, ა(ა)იპ ადგილობრივი...

სრულად

„მოქალაქეთა ინიციატივა ანგარიშვალდებული თვითმმართველობისათვის“ - პროექტის დასკვნითი კონფერენცია

2019 წლის 5 აპრილს, 13:00 საათზე, ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, პროექტის...

სრულად

ტრენერთა ტრენინგი

2019 წლის 4 აპრილს, პროექტის "„ახალგაზრდების ცნობიერებისა და ჩართულობის გაზრდა ქალაქ ქუთაისში"...

სრულად


საკონსულტაციო შეხვედრა ახალგაზრდებთან სამტრედიის მუნიციპალიტეტში

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო, როგორც პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების...

სრულად