კალენდარისაინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდებისთვის

ა(ა)იპ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო,აღნიშნულ თემებზე, ახალგაზრდებს, სთავაზობს ონლაინ საინფორმაციო შეხევდრას.

სამოქალაქო ჩართულობის მნიშვნელობა;
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების არსი;
საერთაშორისო მოხალისეობრივი პლატფორმა "დროის ბანკი";


ონლაინ შეხვედრას წარუძღვებიან, პროექტის კოორდინატორი, პროექტის ასისტენტი მოწვეული ექსპერტი, ქეთევან კუხიანიძე.
ონლაინ შეხვედრა ტარდება პროექტის, "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა", ფარგლებში.

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი (EU), ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS).