კალენდარიახალი პროექტის პრეზენტაცია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

2018 წლის 18ოქტომბერს 12:00საათზე, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო,ბაღდათის მუნიციპალიტეტში გამართავს პროექტის პრეზენტაციას სახელწოდებით „მოქალაქეთა ინიციატივა ანგარიშვალდებული თვითმმართველობისათვის“. პროექტის მიზანია, უზრუნველყოს იმერეთის მხარის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ეფექტური თვითმმართველობის განხორციელება, ხელი შეუწყოს მოქალაქეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის სისტემატური ანგარიშგებისა და უწყვეტი დიალოგის მეშვეობით.

შეხვედრაზე ასევე აფორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ბაღდათის მუნიციპალიტეტთან, რომელიც მოიცავს პარტნიორულ ურთიერთობებს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, სოციალური ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობას, ინკლუზიური დიალოგისა და პოლიტიკის შემუშავების პლატფორმების შექმნას, საზოგადოების მობილიზებას და ცნობიერების ამაღლებას, და უფრო ინფორმირებული სამოქალაქო მოთხოვნის შექმნას.

პროექტი დაფინანსებულია "ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მმართველობისთვის" პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება World Vision საქართველოს, საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციისა (საეა) და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მიერ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.